Komuna e Podujevës shpall konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës |DOKUMENT

Bazuar në Nenet 67, 68, 79 dhe 80 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës, Nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të Punës si dhe në bazë të kërkesës së QKMF – ës, Komuna e Podujevës shpall konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, transmeton PodujevaPRESS.net

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenje Sociale ka hapur konkurs për këto pozita: