Isak Shabani i PDK-së është ankuar për ndryshim rezultati, PZAP e miraton ankesën e tij |VENDIMI

Kandidati për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës dega në Podujevë Isak Shabani ka bërë ankesë në PZAP se i janë vjedhur votat në disa vendvotime, transmeton PodujevaPRESS.net

Isak Shabani i PDK-së ishte ankuar me pretendimin se në shtatë vendvotime janë bërë ndërhyrje/përmirësime gjatë regjistrimit të votave në Formularët e Rezultateve për Kandidatë (FRK) dhe janë evidentuar numrin e vogël të votave krahasuar me atë që pretendon se ka fituar.

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka shqyrtuar disa ankesën e tij dhe e ka aprovuar të plotë ankesën.

Shabani thuhet se ka dorëzuar si provë formularët dhe është aprovuar ankesa e tij.

Sipas PZAP-së, KQZ-ja është urdhëruar të rinumërojnë votat e deputetëve të PDK-së në shtatë vendvotime (0402x-03R, 2113-01R, 2118B-02D, 2116B-02D, 2118B-01, 2102B-01R dhe 2130B-01R).