KKSB-së në Podujevë i drejtohet me një apel Agjencionit për Menaxhimin e Emergjencave për t’i trajtuar problemet me të cilat përballet Brigada e Zjarrëfiksëve në Podujevë

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi i Komunës së Podujevës, sot është informuar për gjendjen e përgjithshme të sigurisë, sigurinë në shkolla, gjendjen me pandeminë Covid-19, zbatimin e Planit operativ për parandalimin e ekstremizmit dhe për masat parandaluese dhe sensibilizimin e qytetarëve për pasojat nga zjarret dhe djegia e pyjeve.

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) i Komunës së Podujevës, në mbledhjen e sotme, të kryesuar nga nënkryetarja e Komunës, Marigonë Lahu, ka shqyrtuar raportin e Policisë së Kosovës, KFOR-it dhe FSK-së për gjendjen e sigurisë në Podujevë; gjendjen me pandeminë Covid-19, zbatimin e Planit operativ për parandalimin e ekstremizmit dhe për masat parandaluese dhe sensibilizimin e qytetarëve për pasojat nga zjarret dhe djegia e pyjeve.

Për situatën e pyjeve dhe rrezikun nga zjarrëvënia dhe sensibilizimin e qytetarëve sa i përket kësaj dukurie foli drejtori i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Vigan Salihu i cili tha se gjatë vitit 2020 janë evidentuar 44 raste zjarri, ndersa në vitin 2021 deri më tani kemi vetëm 9 raste.

Ndërsa, për angazhimin e Brigadës së Zjarrëfiksëve në këtë drejtim raportoi drejtori i Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit, Fevzi Jetullahu.

Për gjendjen në këtë sektor dhe problemet me të cilat përballet si ne aspektin e numrit të vogël të punëtorëve, ashtu edhe në mjetet e punës, me propozim të drejtorit Jetullahu dhe dakordimin e të gjithë anëtarëve të KKSB-së në Podujevë u vendos që t’i drejtohet një apel Agjencionit për Menaxhimin e Emergjencave për t’i trajtuar problemet me të cilat përballet Brigada e Zjarrëfiksëve në Podujevë.