Asambleisti i PDK-së: Kjo qeverisje në Podujevë duket të jetë vetëm shartim i LDK-së

Pushteti i LDK-së në Podujevë nuk ka arritur të shpenzojë buxhetin komunal në vitin e fundit të qeverisjes në këtë komunë. Ish-qeverisë i kanë tepëruar rreth 2.5 milionë euro. Afër 2 milionë euro janë mjete nga granti qeveriar, që rrjedhimisht i janë kthyer thesarit të shtetit. Ndërsa, më shumë se 600 mijë euro janë nga të hyrat vetjake, të cilat do të barten këtë vit.

Ekzekutivi i tanishëm komunal që udhëhiqet nga Vetëvendosje, e cila e ka marrë pushtetin në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 29 nëntorit të vitit të kaluar, e ka sjellë në Kuvend raportin financiar 2020 për diskutim. Këshilltarët e LDK-së nuk kanë diskutuar rreth shpenzimeve komunale. Ndërsa, vërejtje kanë dhënë ata të LVV-së e PDK-së.

Këshilltari nga radhët e PDK-së, Rafet Llapashtica, ka thënë se ky raport i paraqet shpenzimet e një qeverie tjetër.

“Qeverisja e Komunës së Podujevës edhe në vitin 2020 kishte një suficit buxhetor afro dy milionë euro, që tregon paaftësinë qeverisëse në këtë komunë dhe mungesën e aftësisë për realizim të projekteve të parapara për vitin 2020. Kurse ne e dimë se sa të mëdha janë nevojat e qytetarëve në këtë Komunë. Pastaj kemi edhe një borxh të komunës në shumën afro 468 mijë euro të vitit 2020. Dështim në inkasim të të hyrave vetanake. Koncentrim të tenderëve në kompani të caktuara ku kanë marrë punë në këtë komunë shumicën e projekteve”, ka thënë Rafet Llpashtica.

Sipas tij, tash do të duhej ta kishin raportin financiar tremujor të këtij viti, për të parë qeverisjen e Vetëvendosjes.

“Por, me vendimin e fundit që ka marrë kryetari i komunës që të kthej në detyrën e zyrtarit kryesor të prokurimit, të cilin vetë e kanë paditur për korrupsion dhe ndikim në tenderë lë pak për të dëshiruar edhe nga kjo qeverisje që duket të jetë vetëm shartim i LDK-së e jo diçka tjetër edhe pse quhet LVV”, ka thënë ai.