Mësimi nga klasa e parë deri në të pestën fillon të hënën, shkollat po bëjnë përgatitjet

Mësimi në shkolla për ciklin fillor nga klasa e parë deri në të pestën pritet fillon të hënën më 12 prill.

Më pesë prill Qeveria ka marrë vendim që të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar (nga data 12 prill deri me 18 prill), dhe të gjitha institucionet publike dhe private universitare nga data (7 prill deri me datë 18 prill) që të organizojnë formën e mbajtjes së aktivitetit mësimor sipas udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit.

Përderisa institucionet parashkollore dhe fillore kanë vazhduar aktivitetin normalisht, duke i respektuar masat dhe rekomandimet kundër COVID-19.