Asambleistja e VV-së: Mos i bëni gabimet e njëjta sikurse pushteti i kaluar në Podujevë

Pushteti i LDK-së në Podujevë nuk ka arritur të shpenzojë buxhetin komunal në vitin e fundit të qeverisjes në këtë komunë. Ish-qeverisë i kanë tepëruar rreth 2.5 milionë euro. Afër 2 milionë euro janë mjete nga granti qeveriar, që rrjedhimisht i janë kthyer thesarit të shtetit. Ndërsa, më shumë se 600 mijë euro janë nga të hyrat vetjake, të cilat do të barten këtë vit.

Ekzekutivi i tanishëm komunal që udhëhiqet nga Vetëvendosje, e cila e ka marrë pushtetin në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 29 nëntorit të vitit të kaluar, e ka sjellë në Kuvend raportin financiar 2020 për diskutim. Këshilltarët e LDK-së nuk kanë diskutuar rreth shpenzimeve komunale. Ndërsa, vërejtje kanë dhënë ata të LVV-së e PDK-së. Këshilltarja Doruntina Hasani (LVV), ka thënë të jetë e vetëdijshme se nuk e ka përballë ish-pushtetin që ka menaxhuar me këto mjete.

Por, sipas saj, vërejtjet i bën me qëllim që qeverisja e tanishme të mos i bëjë gabimet e njëjta.

“Edhe në 2020, si në vitet e kaluara kemi teprim buxheti madje nga granti qeveritar i kemi rreth dy milionë euro tepricë. Këtë qytetarët llapjanë nuk e kanë merituar. Teprim kemi deri më tani edhe tek pagat e mëditjet, ku aty do të duhej të ishte shifra e saktë. Mirëpo, mosrregullimi me koeficientë për punëtorët e sjell vazhdimisht këtë problem, e që mendoj se duhet të merret më seriozisht që secili punëtor ta ketë trajtimin e merituar”, ka thënë Hasani gjatë mbledhjes së Kuvendit Komunal.

Ajo e ka përmendur edhe projektin “Vrella e Revuqit”, që sipas saj, vazhdimisht barten paratë të cilat qytetarët i kanë dhënë për atë projekt.

“Sjelljet ndaj këtij projekti kanë qenë jokorrekte që nga fillimi dhe kanë vazhduar deri më tani, pa u bërë asnjë zgjidhje. Po kalojmë tek shpenzimet sipas kodeve. Kodi 13330 ‘Shërbimet Postare’ rriten vazhdimisht qe dy vite radhazi, a mund ta dimë se çka është në pyetje ky shpenzim, sepse është shumë e çuditshme që ka rritje në këtë kategori vazhdimisht”, ka deklaruar këshilltarja e VV-së.

Hasani thotë se “Shërbimet kontraktuese tjera” nga 439,000 mijë sa ishin më herët, në 2020 janë rritur në 863,000.

“Shërbimet teknike’ po ashtu nga 9,700 janë rritë në 56,000 euro. Pastaj diçka shumë e dyshimtë është tek regjistrimi i automjeteve dhe sigurimi i tyre. Tek regjistrimi kemi pothuajse vlerën e njëjtë ose pak më e lartë se në vitin 2019, kurse tek sigurimi kemi një vlerë rreth 3000 euro më të vogël që është paqartësi e madhe. Tek kodi ‘Reklamat dhe Konkurset’ kemi rritje nga 2,145 në 4,231 euro. D.m.th. dihet që ka qenë vit i fushatës, edhe mund të jetë e kuptushme se çka është paguar me këtë kod”, ka theksuar Doruntina Hasani.

“Kemi pyetje për shumë kode të tjera siç është mirëmbajtja rutinore, qiraja, pajisjet, reklamat e konkurset, drekat zyrtare që ka shpenzime njëlloj si në vitin 2019 edhe pse në vitin 2020 pothuajse pjesën më të madhe kemi qenë të mbyllur për shkak të masave. Këto e shumë gjëra, shpresoj që do të sqarohen në raportet tjera financiare”.