Prokurime të planifikuara dhe të parealizuara në Komunën e Podujevës

Komuna e Podujevës ka ngecje në realizim të plotë të planifikimit të prokurimit si dhe në transparencë të aktiviteteve të prokurimit, është gjetur në një analizë të “Sundimi i Demokracisë në Kosovë”.

SDK, në kuadër të një projekti, ka analizuar aktivitetet e prokurimit gjatë 2019-s në Komunën e Podujevës.

“Planifikimi i prokurimit për vitin 2019 parasheh gjithsej 111 aktivitete për prokurim, përderisa të realizuara janë vetëm 62 aktivitete, ndërsa të parealizuara kanë mbetur 49 aktivitete. Nga kjo mund të konstatojmë se vetëm 55.86% është realizuar Planifikimi i prokurimit për vitin 2019, përderisa ka mbetur pa u realizuar 44.14%”, shkruhet në analizë.

SDK e ka analizuar njëkohësisht transparencën e aktiviteteve të prokurimit për vitin 2019, duke pasur në fokus publikimin e kontratave në uebfaqen e komunës.

“Nga gjithsej 179 kontrata të lidhura, 105 nuk janë fare të pulikuara, ndërsa 69 janë të publikuara, por duke mos përfshirë pjesen kryesore të Kontratës që është Paramasa dhe Parallogaria. Ndërsa janë vetem 5 kontrata të publikuara që përfshihet edhe paramasa dhe parallogaria”, ka gjetur SDK-ja, duke rekomanduar Komunën që t’i kushtojë rëndësi planifikimit të mirëfilltë të prokurimit.

“Procesi i prokurimit të udhëhiqet sipas planifikimit, në mënyrë që të minimizohen aktivitetet jasht planifikimit fillestar. Po ashtu rekomandojmë që çdo kontratë e lidhur me operatorët ekonomik nga komuna, të publikohet me gjitha dokumentet bashkëngjitëse (Paramasa dhe Parallogaria), në mënyrë që të nxitet mbikëqyrja qytetare gjatë implementimit të projekteve apo punëve në teren. Kjo do të ndikonte në rritjen e pjesëmarrjes qytetare dhe njëkohësisht në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve”, rekomandon kjo organizatë.

Artikulli paraprakVendimi përfundimtar: Ja kur hapen përfundimisht shkollat
Artikulli tjetërZemaj takohet me Veliun: Flasin përsëri për funksionalizimin e Spitalit të Podujevës