Komuna e Podujevës shpall konkurs për ndarjen e bursave për studentë dhe nxënës

Komuna e Podujevës konkretisht Drejtoria e Arsimit, në një njoftim për publikun thuhet se në mbështetje të nenit 17 pika s të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr. 03/L-040, nenit 19 pika s të Statutit të Komunës dhe nenit 14 paragrafi 2 të Rregullores për caktimin e kritereve për ndarje të mjeteve buxhetore nga kategoria ekonomike subvencione dhe transfere nr. 01/111 – 400, publikon konkurs për ndarjen e bursave për studentë dhe nxënës të shkollave të mesme për vitin akademik / shkollor 2016 – 2017.

Kriteret e përgjithshme sipas njoftimit të komunës së Podujevës janë:

Përfitues të bursave mund të jenë :

 • Vetëm studentët e rregullt – viti i dytë ( II ) e tutje të regjistruar në fakultetet e Universiteteve Publike të Republikës së Kosovës, duke përjashtuar studentët në studimet pasuniversitare – master dhe doktoratë
 • Studentët përfitues të bursave universitare nga UP ose nga ndonjë organizatë tjetër qeveritare apo joqeveritare nuk do të mund përfitojnë bursën komunale pavarësisht plotësimit të kushteve të tjera të cekura më poshtë.
 • Studentët duhet ta kenë të regjistruar vitin akademik për të cilin konkurrojnë për bursë
 • Studentët duhet të mos jenë përsëritës të vitit akademik
 • Nxënësit e dalluar dhe talentë nga ndonjë fushë
 • Të jenë banor të komunës së Podujevës

 

Kriteret e veçanta

 • Studentët të cilët studiojnë në drejtimet deficitare;

Studentët të cilët kanë notë mesatare :

➢ mbi 9.00 vlerësohen me 25 pikë

➢ mbi 8.00 vlerësohen me 20 pikë

➢ mbi 7.00 vlerësohen me 15 pikë

➢ mbi 6.00 vlerësohen me 10 pikë

 • Studentët dhe nxënësit në gjendje të vështirë ekonomike – shfrytëzues të asistencës sociale dhe ata me nevoja të veçanta vlerësohen me 20 pikë
 • Studentët që studiojnë së bashku me një anëtar tjetër nga e njëjta familje vlerësohet me 15 pikë
 • Studentët dhe nxënësit që nuk i kanë prindërit në jetë vlerësohen me 10 pikë ( të dëshmohet me dokument adekuat)
 • Studentët dhe nxënësit me aftësi të kufizuara vlerësohen me 10 pikë

Dokumentet e nevojshme për aplikim :

 • Vërtetimin se studenti ka të regjistruar vitin akademik 2016 -2017
 • Certifikata e notave – forma origjinale për studentë, ndërsa dëftesa për nxënës
 • Certifikata mbi vendbanimin e përhershëm
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Vërtetim për shfrytëzimin e ndihmës sociale të lëshuar nga Qendra për punë sociale në Podujevë (kjo vlen për shfrytëzuesit që aktualisht marrin ndihmë sociale).

Gjithashtu në njoftimin e komunës thuhet se dokumentet dorëzohen në Qendrën e shërbimit për qytetarë në objektin e Komunës – zyra nr. 14, në afat prej 15 ditësh nga dita e publikimit në tabelën e shpalljeve të objektit të Komunës, në mediat e shkruara dhe në ueb-faqen e Komunës http://kk.rks-gov.net/podujeve

Poashtu thuhet se lartësia e bursës do të caktohet varësisht nga buxheti i Drejtorisë për Arsim dhe nga numri i atyre që i plotësojnë kushtet për përfitimin e bursës. /PodujevaPRESS/

Artikulli paraprakDeklaratat e Sekretarit Mattis për Kosovën dhe FSK’në – top lajm në mediat serbe
Artikulli tjetërPODUJEVË: Kujdesi për zogjtë në këto ditë të ftohta dimri (Foto)