Kjo është gjendja në rrugën Podujevë-Sfeqël-Batllavë (Foto)

3 2