Ja çfarë thotë Naser Osmani për procesin e privatizimit të fabrikës FAN në Podujevë

Ish-zëvendëskryesuesi i Bordit të AKP-së, Naser Osmani ka thënë në kohën kur ai ka qenë pjesë e këtij institucion nuk ka pasur ndërhyrje nga politika.

Osmani i cili ka qenë për një mandat 2 vjeçar në AKP, ka thënë se ai është propozuar nga Qeveria dhe emëruar nga Kuvendi.

Ish-deputeti i LDK-së, këto deklarime i ka bërë gjatë raportimit në Komisionin Hetimor Parlamentar për procesin e privatizimit.

Osmani është pyetur edhe për privatizimin e fabrikës FAN në Podujevë

Ai ka thënë se çdo pagesë e bërë dhe e regjistruar nga ajo ndërmarrje duhet të konsiderohet si investim i privatizuesit. Sipas tij raportet e auditimit kanë vërtetuar se privatizuesi i ka përmbushur kushtet e investimit. Sipas tij kontesti që është ngritur edhe në Gjykatë për këtë ndërmarrje ka qenë se disa prej investimeve janë bërë jashtë rrethojave të ndërmarrjes.

Deputeti Murati e ka pyetur Osmanin edhe për disa raporte të AKP-së që kanë dëshmuar se ndërmarrja nuk ka qenë në gjendje të mirë dhe nuk ka qenë duke punuar.

Ish-deputeti i LDK-së ka thënë se në mandatin e tyre ka qenë vetëm të mbikëqyrin planin e investimeve, dhe sipas tij ai është përmbushur.

Murati e ka pyetur Osmanin edhe për grevën e punëtorëve që është mbajtur në ndërmarrjen FAN për mospërmbushje të kushteve të kontratës.

Osmani ka thënë se për këtë duhet të intervistohen përfaqësuesit e punëtorëve.

Ai i ka kërkuar Muratit që t’iu referohet vetëm raporteve të auditimit të jashtëm dhe jo raporteve monitoruese të njësisë së monitorimit të AKP-së.

Osmani ka thënë se nuk ka pasur lidhje e as nuk e njeh blerësin Agim Deshishku. Ai ka thënë se nuk e di as nëse Deshishku është anëtar i LDK-së, duke shtuar se LDK i ka 200 mijë anëtarë.

Ka thënë se e njeh vetëm familjen Deshishku por jo personalisht Agim Deshishkun.