Ekrem Hyseni ankohet në Gjykatën Supreme për vjedhje votash, por Supremja e vlerëson kështu |DOKUMENT

Kandidati për deputet nga radhët e subjektit politik Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Ekrem Hyseni, në afatin ligjor ka paraqitur ankesë për shkak të shkeljes së dispozitave të Ligjit mbi Zgjedhjet e Përgjithshme dhe vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, me propozim që të aprovohet ankesa si e bazuar dhe të ndryshohet vendimi i PZAP-it dhe të lejohet rinumërimi i votave në QNR, thuhet në aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, transmeton PodujevaPRESS.net

Mirëpo në aktgjykim thuhet se Refuzohet si e pabazuar ankesa e Ekrem Hysenit, kandidat për deputet nga radhët e subjektit politik Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), e paraqitur kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa A.nr.754/2021 të datës 6.3.2021.

Ky është aktgjykimi i plot: