Dy propozimet e kundërta të ekzekutivit të Podujevës për një dokument ligjor

Dy propozime të kundërta janë bërë nga zyrtarët e ekzekutivit të Podujevës kur po diskutohej propozim-rregullorja për organizimin dhe bashkëpunimin e Komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane.

Në mbledhjen e Kuvendit Komunal të së mërkurës, drejtori i Administratës, Gëzim Namani, e kishte paraparë që ky dokument të vihej në diskutim publik dhe i kishte propozuar edhe datat e tri takimeve me qytetarë, më 15, 22 dhe 27 shtator (kjo e fundit ditë e diel v.j.). Por drejtori tjetër për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit, Hamdi Jaha, ka thënë se tubimi me qytetarë nuk duhet të organizohen, pasi sipas tij, kjo bie ndesh me Ligjin në fuqi, raporton KOHA.

Deri këtu, procesi dukej se po shkonte në drejtimin e duhur për këtë dokument që do të duhej të miratohej para dy vjetësh, kur i kishte përfunduar të gjitha procedurat. Të mërkurën, drejtori i Administratës, Gëzim Namani, u ka thënë këshilltarëve komunalë se përpara kanë propozim-rregulloren për organizimin dhe bashkëpunimin e Komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane në territorin e Komunës së Podujevës.

“Është propozim për debat publik. Kjo propozim-rregullore është bërë në bazë të Udhëzimit Administrativ të Ministrisë. Debati publik do të bëhet brenda 1 muaji nga 14 shtator deri më 15 tetor 2020. Ne si drejtori jemi të gatshëm që kurdo që vendosni për datën e debatit ne jemi të hapur”, është shprehur Namani kur po e prezantonte këtë pikë para këshilltarëve.

Por, bashkëpartiaku i tij, Hasan Ajeti, që është shef i Grupit të këshilltarëve të LDK-së ka pasur vërejtje për që rregullorja parasheh që brenda një këshilli të bashkohen 4-5 fshatra.

“Sa është e mundshme kjo të bëhet në praktikë nuk e di, kur dihet që ka një distancë të madhe ndërmjet fshatrave. Edhe kompensimi i kryetarëve të këshillave lokalë që duhet të bëhet nga buxheti komunal, unë e shoh se mund të kemi probleme”, ka thënë ai.

Ndërsa, këshilltari nga radhët e VV-së, Bajram Ajeti, ka pasur vërejtje fillimisht për vonesën në miratimin e propozim-rregullores së mëparshme.

“Prita që drejtori po kërkon falje për propozim-rregulloren tjetër për të cilën është kryer edhe dëgjimi publik në 2018. Dhe në vitin 2019 është nxjerr edhe një udhëzim administrativ, i cili i obligon komunat të bëjnë plotësim-ndryshimet e nevojshme e rregulloreve për t’i harmonizuar me të, por që nuk është bërë deri tash. Unë kam bindjen që ju keni dashtë të vazhdoni me ata kryetarë që janë të emëruar dhe jo të zgjedhur, pra edhe kryetarë katunesh edhe kryetarë nëndegësh. Sidoqoftë, më mirë vonë se kurrë dhe është mirë që më në fund e keni sjellë në Kuvend”, është shprehur Bajram Ajeti.

Edhe ai ka pasur vërejtje për numrin e madh të fshatrave që do të futen brenda një këshilli, ndërkohë që në qytet janë paraparë gjashtë këshilla.

“Po mendoj që duhet të zvogëlohen në qytetit e t’u shtohen fshatrave. Edhe te kompensimi mendoj se duhet të paguhen edhe anëtarët e jo vetëm kryetarët e këshillave”, ka thënë ai.

Ndërsa, shefi i GK të PDK-së, Fatmir Rudari, e ka përkrahur vënien në diskutim publik të propozim-rregullores, por edhe ai konsideron se Komuna është vonuar në këtë aspekt. “Dilemat tona janë te numri i këshillave. A kemi mundësi që t’i rrisim. Në një debat që e organizoi shoqëria civile u tha që 52 këshilla do të ishte ideale”.

Ndërsa, bashkëpartiaku i tij, Rafet Llapashtica, ka propozuar që anëtar të atij Komisioni për zgjedhjen e këshillave të jenë edhe nga shoqëria civile.

Në anën tjetër, drejtori Gëzim Namani, ka thënë se Udhëzimi Administrativ i MAPL-së nuk e lejon që të kenë më shumë se 30 këshilla në Komunën e Podujevës.

“Me gjithë dëshirën që të kemi për secilin fshat. Te pagesa në UA flitet për kompensim vetëm për kryetarët e këshillave për 6 takime të mbajtura brenda vitit kalendarik. Te ndarja gjografike, për qytet është marrë për bazë harta zonale, ndërsa për fshatra kufiri kadastral. Për data të debatit po i propozoj 15, 22 dhe 27 shtator”, është shprehur Namani, pa e ditur që data 27 shtator është e diel. më vonë, kur kjo i është treguar ka thënë se të ndërrohet me datën 28.

Bajram Ajeti ka kërkuar që të mbahen 15 dëgjime publike. Ndërsa, bashkëpartiakja e tij, Doruntina Hasani, ka kundërshtuar që takimet të fillojnë në orën 10, pasi sipas saj, ky nuk është orar i përshtatshëm për ata që punojnë e sidomos për gra e vajza. Ajo ka kërkuar që të caktohet një orar ku pjesëmarrja mund të jetë më e madhe edhe e grave dhe vajzave.

Ndërsa, Rafet Llapashtica, ka thënë se pandemia nuk ua lejon të mbajnë shumë takime, dhe se në qoftë se ndodh atëherë duhet të sigurohen maska mbrojtëse dhe dezinfektant. Por, drejtori për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit, Hamdi Jaha, ka thënë se asnjë debat nuk do ta kishte organizuar, pasi sipas tij, kjo bie ndesh me Ligjin.

“Edhe sot në Kuvend me këtë distancë mund të na jepen vërejtje…”, ka thënë ai.

Kjo është kundërshtuar nga këshilltarët e VV-së, të cilët kanë thënë se takime të ngjashme është duke i organizuar ezkekutivi edhe në objektin komunal dhe po ashtu edhe trajnime nga organizata të ndryshme.

“Unë po e shoh që po mbani trajnime në komunë, po ndani subvencione e krejt këto po bënë, ndërsa për këtë nuk po bënë”, ka thënë ish-shefi i GK të LDK-së, Avni Fetahu.

Ndërsa, shefi i GK të LDK-së, Hasan Ajeti, ka propozuar që takimet me qytetarë të suspendohet prë një kohë, edhe pse këshilltarët e VV-së kanë thënë se ka edhe forma tjera që mund të organizohen këto takime. Në fund, me shumicë votash është vendosur që të pezullohet për një kohë mbajtja e këtyre takimeve me qytetarë, që nënkupton që kjo Rregullore nuk do të miratohet edhe për një afat të pacaktuar.