Barcoleta e Ditës

Pulat dhe Gjeli

Një gjel i ndjek dy pula rreth shtëpisë. Njërës  pulë i bëhet monoton ai vrapim, i thotë tjetrës:

– Unë besa po ndalem, çfarëdo le të bëhet!

i përgjigjet tjetra:

– Unë po i bëj edhe nja dy-tri rrathë që të mos mendojë se jam mall i lirë!

________________

 

Babai dhe Vajza

– Çfarë ndodhi me ty sot, moj bija ime, sa herë merr receptorin e telefonit nuk e lëshon me orë të tëra… Sot e mbajte vetëm gjysmë ore…

– Solla një numër gabimisht

 

_______________

 

Mësuesi dhe Nxënësi

Mësuesi e qorton nxënësin:

– Si nuk po turpërohesh. Gjithnjë ulësh në bankën e fundit!

– Pse të turpërohem, i dashur mësues? Këtu jam afër stufës!