U mbajt debat publik sot në Komunën e Podujevës për këtë rregullore

U mbajt debat publik për Propozim Rregulloren për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës së paluajtshme të Komunës, njofton zyra për informim e kësaj komune, transmeton PodujevaPRESS.net

Sot, në sallën e Kuvendit të Komunës, është mbajtur debat publik për Propozim Rregulloren për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një vit të pronës së paluajtshme të Komunës, i organizuar nga Drejtoria e Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë, e ku ishin të pranishëm kryetarë të fshatrave, përfaqësues institucionesh dhe qytetarë të Podujevës.

Drejtoresha e Drejtorisë së Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë, Bahrije Mehmeti, foli për dispozitat e përgjithshme dhe parimet sipas të cilave përcaktohen kushtet dhe procedurat e dhënies në shfrytëzim të pronës së palujtshme të Komunës për interes publik.

Pjesëmarrësit në debat shtruan pyetje lidhur me këtë projekt rregullore.

Kuvendi i Komunës së Podujevës në mbledhjen e mbajtur më 10.03.2021 miratoi vendimin për vënie në diskutim publik Propozim Rregulloren për përcaktimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim më pak se një (1) vit të pronës së paluajtshme të Komunës.

Diskutimi publik të zgjatë 30 ditë, përkatësisht nga data 15 mars 2021 deri më 15 prill 2021.

Propozimet dhe sugjerimet lidhur më këtë propozim rregullore mund të bëhen në ditën e debatit publik, por edhe gjatë periudhës së vënies në diskutim publik mund të dorëzohen në Zyrën për Informim dhe Komunikim me Publikun, ose përmes postës elektronike në këto e-mail adresa: [email protected] dhe [email protected]