Të premtën mbahet mbledhja e rregullt e Kuvendit të Komunës së Podujevës

Kuvendi i Komunës së Podujevës nesër mban mbledhjen e radhës, njofton zyra për informim e kësaj komune, transmeton PodujevaPRESS.net

Ky është njoftimi:

Ju njoftojmë se më 30.10.2020 (e premte) në orën 10:00, në sallën e mbledhjeve në ndërtesën e vjetër të Komunës, mbahet mbledhja e rregullt e Kuvendit të Komunës së Podujevës.

Për këtë mbledhje është propozuar ky:

REND DITE

  1. Propozim vendimi për miratimin e Hartës Zonale të Komunës së Podujevës për periudhën kohore 2020-2028
  2. Propozim vendimi për subvencionimin e shpenzimeve për shërbimet e varrimit të qytetarëve me vendbanim të përhershëm në territorin e Komunës së Podujevës
  3. Kërkesë për nismën e procedurës për bashkëpunim komunal ndërkombëtar në formën e binjakëzimit me Qytetin AMES të shtetit të IOWA në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

-Propozim vendimi për miratimin e nismës së bashkëpunimit komunal ndërkombëtar-binjakëzim me Qytetin Ames të Shtetit të Iowa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

-Propozim vendimi për autorizimin e fillimit të konsultimeve për binjakëzim me Qytetin Ames të Shtetit të Iowa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

  1. Raporti Financiar i Komunës së Podujevës për periudhën nëntëmujore janar-shtator 2020
  2. Raporti i Zyrës Kombëtare të Auditimit, për Komunën e Podujevës për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2019

-Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në Raportin e Auditimit

  1. Informatë e Drejtorisë së Administratës lidhur me punët dhe aktivitetet gjatë vitit 2020.
  2. Emërimi i anëtarëve të rinj të Komisionit Komunal të Aksionarëve të Ndërmarrjes Publike për Banim SH.A. Podujevë (pasi që 2 anëtarët nuk janë më këshilltarë të Kuvendit)
  3. Të ndryshme