Shoqëria civile: Komuna e Podujevës po na e mohon të drejtën e qasjes në dokumente publike

Shoqëria Civile në Komunën e Podujevës ka reaguar përmes një komunikate lidhur me pretendimet se u është mohuar e drejta për qasje në dokumente publike në këtë komunë, transmeton PodujevaPRESS.net

Në reagimin e Rrjetit të OJQ-ve lokale “Demokracia Fillon Këtu”: thuhet se “si shoqëri civile kemi pranuar shumë informata dhe ankesa nga pjesëmarrës në këtë konkurs për parregullsi dhe vlersime subjektive e jo profesionale nga ana e komisionit prëzgjedhës për këto pozita, andaj duke dashur të jemi të saktë në vlersimet tona ne si DFK, me datën 01 shtator 2020 iu kemi drejtuar me kerkesë me shkrim Komunës së Podujevës, për qasje në Dokumente publike për të na dhënë qasje ne dokumentacionin e konkursit në menyrë që të konfirmojmë raportimet për parregulls”.

OJQ-të kanë reaguar lidhur me mohimin e drejtës për të përcjellur disa konkurse në komunën e Podujevës

Kjo është komunikata:

REAGIM

Mohimi i të drejtës për qasje në dokumente publike është shkelje e ligjit për qasje në dokumente publike

Duke iu rferuar ankesave që kemi panuar ne, Konkursi e shpallur me datën 29.06.2020 nga komuna e Podujevës, gjegjësisht Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale me numër të referencës, Nr.06-111/01- 0031774/20, për pozitën “Infermier”, sikur edhe konkurset tjara ka kaluar me shume parregullsi dhe të zgjedhurit për këto pozita janë njerëz të afert të pushtetit LDK-së!!

Si Shoqëri civile kemi pranuar shumë informata dhe ankesa nga pjesëmarrës në këtë konkurs për parregullsi dhe vlersime subjektive e jo profesionale nga ana e komisionit prëzgjedhës për këto pozita.

Duke dashur të jëmi të saktë në vlersimet tona ne si DFK,  me datën 01 shtator 2020 iu kemi drejtuar me kerkesë me shkrim Komunës së Podujevës, për qasje në Dokumente publike për të na dhënë qasje ne dokumentacionin e konkursit në menyrë që të konfirmojmë raportimet për parregullsi.

Edhe pse Ligji për qasje në dokumente publike” Neni 10 “ Kërkesa për qasje në dokumente publike  i obligon zyrtarët komunal të na sigurojnë qasje,  ne ende nuk kemi pranuar përgjigje  zyrtare nga ana e tyre!!

Perveç ligjit per qasje ne dokumente publike, konkretisht neni 11 pika 4, që obligon komunën për të kthyer pergjigje brenda 7 ditësh, Ud Kryetari aktual i komunës së Podujevës ka nënshkruar edhe një deklarat zotimi me shoqërinë civile, se derisa ai drejton komunën do të jetë transparent dhe do të lejoj qasje për shoqërinë civile. Quditërisht kjo nuk është duke ndodhur për disa raste me radhë!!

Ne kemi disa këresa që kemi drejtuar në adresë të Komunës dhe asnjëherë nuk kemi marrë përgjigje.

1 Kërkesa për drejtorinë e Arsimit rreth ndarjës së Bursave komunale për studentë dhe nxënës nga data 31 gusht 2020 ska përgjigje

2.Kërkesa për drejtorinë e Shëndetësisë rreth konkursit për Infermier nga data 01 shtator 2020 nuk kemi përgjigje.

Ne do të presim reflektim të zyratrëve përgjegjës  dhe nese nuk  marrim përgjigje do të publikojmë të gjeturat tona dhe do të shfrytëzojmë mjetet ligjore për të ndjekur këtë qështje.

Demokracia Fillon Këtu-DFK