Podujevë: Kuvendarët e Podujevës i bartin afro 700 mijë euro të hyra vetjake

Kuvendarët e Podujevës e kanë miratuar propozim-vendimin për bartjen e 669 mijë e 619 euro të hyra vetjake që nuk janë shpenzuar gjatë vitit të kaluar. Megjithëse kanë qenë vetë në pushtet kur kanë mbetur këto mjete suficit, këshilltarët e LDK-së kanë abstenuar kur është hedhur në votim ky propozim. Drejtori për Buxhet dhe Financa, Fatlum Osmani, ka thënë se për disa projekte bartja po bëhet edhe për shkak të keqklasifikimit buxhetor.

“Janë katër projekte që janë miratuar nga Asambleja Komunale – projekti për meremetimin e hyrjeve banesore në vlerë prej 80 mijë eurove, ndërtimi i Shtëpisë së Shëndetit në Podujevë në vlerë prej 100,930 eurosh, ndërtimi i shtëpive në Lagjen e Dëshmorëve 100 mijë euro dhe blerja e druve dekorativë në vlerë prej 100 mijë eurosh”, ka thënë Osmani në ditën kur është diskutuar kjo pikë. “Të gjitha këto projekte në vlerë prej 380,930 eurosh nga Ministria e Financave janë vendosur te kategoria rezervë për arsye të ndryshme, qoftë për shkak të keqklasifikimeve buxhetore, qoftë për shkak të mosplotësimit të duhur në programet e investimeve publike që bëhen nga zyrtarët nga Drejtoria e Financave dhe Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik, dhe për shkak të mos sqarimit edhe të disa çështjeve teknike janë dërguar në kategorinë rezervë. Tash është obligim ligjor që prapë t’i kthehemi Asamblesë Komunale në mënyrë që këto mjete nga kategoria rezervë të barten në projekte kapitale”.

Përjashtim, sipas tij, bën projekti për drunjtë dekorativë, për të cilët ka thënë se kanë kaluar procedurat e prokurimit dhe do të implementohet.

“Mirëpo ai projekt që është votua si investim kapital, rrjedhimisht nuk është investim kapital, por është mall dhe shërbim dhe do të paguhet nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve, dhe këto 100 mijë euro si investim kapital është propozuar për ndërtimin e çerdhes afër shkollës ‘Fan S. Noli’, që faktikisht është vazhdim i ndërtimit të asaj çerdheje. Bëhet fjalë për të njëjtat projekte që janë votuar në buxhetin e vitit 2021, përjashtimisht të këtij projekti, t’u mos anashkaluar projektin paraprak për drunjtë dekorativë, veçse do të paguhet nga mallrat dhe shërbimet”.

Ndërsa këshilltari i LDK-së, Adnan Zymeri, ka thënë se ka qenë e rrugës që secila drejtori ta arsyetojë secilën bartje për projektet e specifikuara.

“Vlerësimin për këtë bartje duhet ta bëjmë në tri dimensione. E para nga dimensioni profesional bartja paraqet shumën e mjeteve të cilat destinohen në projekte të caktuara pa bërë tejkalime në kategoritë ekonomike, si në rastin në fjalë tek mallrat dhe shërbimet në arsim në vlerë prej 230 mijë eurove, tejkalim nga rregullat për kategori ekonomike, të cilin një Ministri e Financave me një funksion normal nuk do ta pranojë, si dhe nga ky dimension bartja duhet të bëhet kryesisht në projekte ekzistuese për t’i përmbushur obligimet financiare që komuna ka ndaj operatorëve ekonomikë, kryesisht pjesa dërrmuese për infrastrukturë e jo për projekte të reja për të cilat nuk është nënshkruar ende kontrata”, ka thënë Adnan Zymeri. “Në aspektin politik bartja e të hyrave paraqet fuqinë e drejtorëve për të ndarë mjete nga torta e ekzekutivit për dikasteret që ata i udhëheqin, si fuqi me të cilin do të garohet brenda subjektit për Asamble Komunale në këtë vit zgjedhor. Dhe nga shuma që do të bartet shihet se me të drejtë e ka Drejtoria e Arsimit, gjë për të cilën më vjen shumë mirë, ngase udhëhiqet nga një njeri prej pak njerëzve me eksperiencë të këtij ekzekutivi”.

Këshilltari i LDK-së ka pasur vërejtje për shumat e vogla që janë bartur për bujqësi dhe shëndetësi.

“Ndërsa sa i përket konsistencës së qëndrimeve politike, gjë për të cilën Vetëvendosje njihet shumë mirë, vetëm analizojeni nga procesverbalet fjalën e përfaqësuesve të opozitës së atëhershme lidhur me bartjen e mjeteve të herës së fundit të propozuar nga ekzekutivi i kaluar. Natyrisht fjalët më toksike të diskursit politik. Ndërsa, krejt çfarë ka ndryshuar nga atëherë deri tani janë pozicionet politike. As nuk ka ndryshuar forma e bartjes, as transparenca nuk është më e lartë. Është komplet i njëjti dokument vetëm me shifra të tjera”, ka theksuar ai.

Mbështetje këtij propozim-vendimi i kanë dhënë këshilltarët e VV-së dhe ata të PDK-së.

“Pas sqarimit të drejtorit që këto mjete janë për projekte që kanë mbetur në gjysmë dhe duhet të plotësohen këtë vit, Grupi i këshilltarëve të PDK-së e përkrah këtë bartje të mjeteve”, ka thënë Fatmir Rudari nga kjo parti.

Propozim-vendimi është miratuar me shumicë të votave, ndërsa LDK-ja ka abstenuar.