Përfaqësuesi i Komunës së Podujevës në pushim vjetor, dështon të mbahet seanca për rastin e kthyer në rigjykim ku bëhet fjalë për anulim konkursi

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, dega Podujevë, të enjten ka dështuar të mbahet shqyrtimi kryesor për rastin e kthyer në rigjykim, në lidhje me anulim konkursi, ku paditëse është D. Latifi, ndërsa e paditur Drejtoria e Arsimit në Komunën e Podujevës.

Gjykimi i së enjtes, ka dështuar pasi përfaqësuesi i Komunës së Podujevës, Faik Rama, ka kërkuar nga Gjykata me parashtresë, shtyrjen e gjykimit, pasi i njëjti gjendet në pushim vjetor dhe se nuk mund të marr pjesë në gjykim, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Gjykatësi i çështjes Binak Duqi, ka aprovuar kërkesën për shtyrjen e seancës kryesore të këtij rasti, si dhe i njëjti ka njoftuar që për seancën e radhës palët do të njoftohen me ftesa të rregullta gjyqësore.

Në lidhje me këtë rast, gjykata në Podujevë me datë 20.04.2016 ka marrë aktgjykim refuzues, ku është refuzuar kërkesëpadia e paditëses Latifi, ku e njëjta me 13.05.2016 e ka atakuar me ankesë vendimin në fjalë, ankesë kjo që sipas Gjykatës së Apelit është aprovuar si e themeltë me datë 26.04.2019, duke e kthyer lëndën përsëri në shkallën e parë për procedim të sërishëm.

Ndryshe, sipas padisë së datës 22.07.2014, D. Latifi paditë Komunën e Podujevës gjegjësisht Drejtorinë e Arsimit për anulimin e konkursit numër 05-378 të datës 31.07.2013.

Paditësja Latifi ka kërkuar nga Gjykata e Podujevës që të aprovohet kërkesëpadia e saj në lidhje me anulimin e konkursit të lartcekur, ku e njëjta pretendon se ishte kandidate e denjë për pozitën e kërkuar. /BetimipërDrejtësi