Numër i madh i lëndëve në Gjykatën Themelore në Podujevë

Hulumtuesi i lartë ligjor në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Gzim Shala, thotë se bazuar në raportet dhe analizat e kaluara, numri i madh i lëndëve të pazgjidhura do të ndikojë edhe në vitet e ardhshme në efikasitetin e zgjidhjes së lëndëve dhe stabilitetin e Gjykatës Themelore të Prishtinës. Megjithëse Gjykata nuk ka dhënë shifra, ai i ka treguar shkaqet dhe arsyet që çojnë edhe në parashkrimin e lëndëve

Numër i madh i lëndëve kanë mbetur të pazgjidhura në Gjykatën Themelore të Prishtinës bashkë me degët e saj në Podujevë, Drenas, Lipjan e Graçanicë gjatë vitit 2020. Kjo Gjykatë në të cilën përfshihen edhe lëndët që vijnë nga komunat Fushë-Kosovë e Obiliq gjatë vitit të kaluar i ka pasur në punë 77 mijë e 736 lëndë penale e civile (21,581 penale dhe 56,155 civile). Prej tyre ka arritur t’i kryejë vetëm 17 mijë e 384 lëndë, ndërsa i kanë mbetur të pazgjidhura edhe 60 mijë e 352 lëndë (15,209 penale dhe 45143 civile).

Në raportin e Gjykatës shihet se Dega e saj në Podujevë gjatë vitit 2020 i ka pasur në punë 1 mijë e 225 lëndë penale. 657 lëndë i ka të trashëguara, kurse 568 të tjera i ka pranuar gjatë vitit të kaluar. Prej tyre 748 ka arritur t’i zgjidh, ndërsa i kanë mbetur të pazgjidhura edhe 477. Po ashtu e njëjta, gjatë vitit të kaluar i ka pasur edhe 5 mijë e 372 lëndë civile. Prej tyre 2 mijë e 542 lëndë i ka pasur të trashëguara, 2 mijë e 830 të tjera i ka pranuar. Gjatë vitit 2020 ka arritur t’i zgjidh 1 mijë e 145, ndërsa i kanë mbetur edhe 4 mijë e 227 lëndë tjera.