Në këtë fshat të Podujevës zyra e gjendjes civile e ndërtuar më 2005, nuk u funksionalizua asnjëherë

Është ndërtuar në vitin 2005, por ajo që do të duhej të ishte zyrë e gjendjes civile në shërbim të banorëve të fshatit Herticë të Podujevës, nuk është funksionalizuar asnjëherë.

Banorët këtë e konsiderojnë papërgjegjësi institucionale, pasi ende detyrohen të bëjnë afro 10 kilometra rrugë për të marrë çfarëdo dokumenti në Komunën e Podujevës.

“Është bërë një projekt shumë i mirë, shumë i madh, dhe qytetarët në atë kohë e kanë mirëpritur. Mirëpo, për fat të keq, nuk ka qenë funksional kurrë. Ne u kemi bërë kërkesë Kuvendit Komunal, ish-pushtetit në Komunën e Podujevës, nuk kemi hasur në mirëkuptim kurrë”, ka thënë Florim Muçolli, përfaqësues i fshatit Herticë.

Meqë ka kohë që është ndërtuar dhe nuk është funksionalizuar, objekti ishte edhe pa përkujdesje.

“Fati ashtu e deshi që asnjëherë të mosfunksionalizohet dhe tani ka ardhur në një gjendje të tillë çfarë po e shihni edhe ju, që tregon se është një papërgjegjësi e plotë ndaj mjeteve publike dhe ndaj donatorit”, ka deklaruar Raif Muçolli, banor i fshatit.

Ish-Qeveria e LDK-së në Podujevë, para dy vjetësh, i kishte thënë KOHËS se arsyeja e mosfunksionalizimit të këtij objekti ka qenë numri i vogël i banorëve në këtë fshat.

Por, drejtori i tanishëm i Administratës Komunale, Bahri Selimi, thotë se në kohën kur është ndërtuar objekti Hertica i ka pasur 889 banorë.

“Por, sido që të jetë, ne do të veprojmë në bazë të kërkesave të banorëve. Nëse ata e kërkojnë në zyrë të gjendjes civile, ne tashmë e kemi parë që edhe të planifikuara janë 20 mijë euro me plan për të rregulluar apo për të rinovuar këtë zyrë të gjendjes civile dhe sigurisht se sipas planit që parashihet në muajin maj duhet të fillojnë procedurat. Ne do t’i fillojmë këto procedura dhe do ta funksionalizojmë si zyrë të gjendjes civile”, ka thënë Bahri Selimi, drejtor i Administratës Komunale.

Megjithatë, Selimi thekson se nëse nuk plotësohen kushtet për zyrë të gjendjes civile për shkak të numrit të vogël të banorëve, atëherë bashkërisht me ta do ta bëjnë ridestinimin e këtij objekti.