Ndalohet përdorimi i mjeteve piroteknike në vendet publike në Podujevë, denimi 100 euro

Kryetari i Komunës së Podujevës Shpejtim Bulliqi ka nxjerr një urdhëresë për ndalimin e përdorimit të mjeteve piroteknike në vendet publike në territorin e Komunës së Podujevës, për periudhën 22.12.2020 deri më 03.01.2021, transmeton portali PodujevaPRESS.net

Në njoftim thuhet ”Me qëllim të mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të qytetarëve, kryetari i Komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi, ka nxjerrë urdhëresë për ndalimin e përdorimit të mjeteve piroteknike në vendet publike në territorin e Komunës së Podujevës, për periudhën 22.12.2020 deri më 03.01.2021”.

Personat që veprojnë në kundërshtim me këtë urdhëresë do të gjobiten me 100 euro