Me çmim 19.98 euro për ari, janë shitur 4.1 hektarë tokë bujqësore në Podujevë

Nga procesi i privatizimit të pronave shoqërore në Kosovë, pati çmime të ndryshme, madje në disa raste shumë të ulëta. Një ari sipërfaqe në Kosovë u shit mesatarisht 225 euro, apo 2.25 euro për metër katror. Sipas Rajoneve, bazuar në raportin e AKP-së, i bie së çmimin më të lirë për ari e pati Rajoni i Gjilanit, me 86 euro/ari, ndërsa çmimin më të lartë e pati Rajoni i Prishtinës me 754 euro për ari.

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), është themeluar si organ i pavarur me ligj nga Kuvendi i Kosovës, ndërsa ky ligj është ndryshuar dhe plotësuar disa herë gjatë viteve.

AKP, si pasardhëse e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (AKM), që nga viti 2008 e tutje, ka zotësi të plotë juridike për të bërë kontrata, për të mbajtur, marrë dhe shitur pronat shoqërore.

Por sa kushtoi një ari tokë shoqërore në Kosovë e shitur nga AKP dhe nga paraardhësja e saj AKM?

Bazuar në të dhënat e këtij dokumenti, me një kalkulim të thjeshtë si raport i shumës me metra katror apo ari, rezulton se mesatarisht në Kosovë është shitur 225 euro një ari sipërfaqe apo 2.25 euro për metër katror.

Gjithnjë bazuar në këto të dhëna, një ari sipërfaqe në Rajonin e Prishtinës i bie se është shitur-blerë me çmim 754 euro apo 7.54 euro më metër katorë, në Rajonin e Gjilanit me 4.05 euro për metër katrorë apo 405 euro për ari, në Rajonin e Prizrenit me 164 euro për ari apo 1.64 euro për metër katrorë, tutje me çmim prej 106 euro për ari apo 1.06 për metër janë privatizuar në Rajonin e Prizrenit ndërsa me çmime mesatarisht 86 euro është shitur në Rajonin e Mitrovicës.

Bazuar në raportin e publikuar nga AKP, KALLXO.com, ka evidentuar disa raste ku kishte çmime nga më të ndryshme në shitjen tokave bujqësore. Në fshatin Ponesh të Gjilanit, raporti tregon se 216 hektarë tokë janë shitur me 9.77 euro për ari, në fshatin Selac të Mitrovicës së Jugut, të rajonit të Mitrovicë 1.67 euro për ari janë shitur 924.3 hektarë, në fshatra tjera të këtij rajoni, çmimet silleshin edhe 1 euro, 1.16 euro dhe 1.20 euro për ari.

Tutje, në fshatin Vrellë të Komunës së Istogut, të Rajonit të Pejës, 179.5 hektarë tokë janë shitur me çmim 4.57 euro për ari, gjithashtu në qytetin e komunës së Kaçanikut, raporti bën të ditur se me 1.22 euro për ari janë shitur 263.1 hektarë.

Në fshatin Llapashticë e Poshtme e Podujevës, me 19.98 euro për ari janë shitur 4.1 hektarë tokë bujqësore. Kjo ka ndodhur më 26 korrik 2019.