Kodi etik për zyrtarët komunalë të Podujevës konsiderohet kundërkushtetues

Kundërkushtetues po konsiderohet kodi etik për zyrtarët komunalë të Podujevës i miratuar javën e kaluar.

Ky kod që flet për detyrat dhe përgjegjësitë e nëpunësve civilë, zyrtarëve publikë dhe të emëruarve politikë.

Sipas partisë opozitare, Vetëvendosje, është bazuar në Ligjin për zyrtarët publikë, i cili është rrëzuar nga Gjykata Kushtetuese në muajin korrik të këtij viti.

“Pra meqë, kodi etik është nxjerrë duke u bazuar edhe në këto ligje, realisht Ligji 114, atëherë ne në aspektin procedural, jo kundër kodit të mirësjelljes, por në aspektin procedural është dashtë të pritet derisa Parlamenti i Kosovës të bëjë plotësimet sipas obligimeve që ka me aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese”, ka deklaruar Bajram Ajeti, kryetar i Qendrës së VV-së në Podujevë.

Ai mendon se sjellja e këtij kodi pas rrëzimit të Ligjit për zyrtarët publikë nga Kushtetuesja ka qenë për të plotësuar një seancë të Kuvendit dhe se kjo bëhet edhe me qëllim fushate elektorale, pasi në Podujevë ende nuk janë mbajtur zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune.

“Por, është edhe tjetra se në tri çështje kryesore këta gjithherë kanë shkelë: ndaq merre parimin e ligjshmërisë duke shkelur ligjin, që kemi prova e fakte, ndaq merre konfliktin e interesit, që e dimë përmes konkurseve dhe formave tjera, por edhe formave të tjera të respektit e ndershmërisë ndaj qytetarit, po mendoj se këta deri tash kanë rënë prej provimi”, tha Ajeti

Drejtori i Administratës Gëzim Namani e ka konsideruar kodin etik si shumë të rëndësishëm pasi, sipas tij, ky ua përcakton kufijtë e sjelljes të gjithë zyrtarëve të Komunës.

“Ligji është në fuqi dhe ne nxjerrim akte nënligjore dhe dokumentacione të tjera në bazë të këtij ligji. Për më tepër në aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese, pika 3, konstatojmë se Ligji në fuqi për zyrtarët publikë se për cilët nuk zbatohet në raport me, si p.sh. Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokurorial, etj. Ndërsa pjesa tjetër e këtij Ligji është në fuqi dhe zbatohet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij Ligji”, ka deklaruar Namani.

Kodi mes tjerash rregullon veshjen dhe paraqitjen e zyrtarëve, marrëdhëniet me publikun, mosdiskriminimin, transparencën, efikasitetin, konfliktin e interesit, nepotizmin, parandalimin e korrupsionit dhe sjelljet joetike, etj.