Kjo është mosha minimale për të shërbyer në FSK

Ushtria e Kosovës e cila po mëtohet të krijohet nëpërmjet një ligji të ri, të hartuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pritet t’i ketë gjithsej 8 mijë pjesëtarë, 5 mijë prej të cilëve në komponentën aktive dhe 3 mijë në atë rezervë.

Kështu përcakton projektligji i hartuar për transformim të FSK-së në ushtri, të cilin e ka siguruar të plotë gazeta “Zëri”.

Në këtë projektligj pos kësaj thuhet se mosha minimale për të shërbyer në FSK është tetëmbëdhjetë vjeç, ndërkaq mosha më e lartë për t’u rekrutuar në FSK është tridhjetë vjeç për oficer dhe njëzetepesë vjeç për grada të tjera (nënoficer, ushtar) në ditën e mbylljes së konkursit për aplikim.

Ndër të tjera në këtë projektligj thuhet se shtetasit e Republikës së Kosovës mund të pranohen në FSK pasi të kenë plotësuar kriteret e përgjithshme të përzgjedhjes. Kjo përzgjedhje bazohet në gjendjen shëndetësore dhe fizike dhe sipas nevojave e prioriteteve të FKS-së dhe pas përfundimit me sukses të procedurave së miratuar për rastet në të cilat kërkohet verifikimi i kontrollit të sigurisë, respektivisht pastërtisë së figurës, sipas legjislacionit përkatës në fuqi dhe akteve të brendshme nënligjore të ministrisë. /ZERI/ 

Image

Image

Image