Çerdhja për fëmijë bëhet çerdhe e qenve endacakë në Podujevë

I pafunksionalizuar ka mbetur për 20 vjet objekti që ishte paraparë për çerdhe në Komunën e Podujevës.

I ndërtuar menjëherë pas luftës nga UFORK-u, ky objekt mbeti në gjysmë për shkak edhe të një kontesti gjyqësor ndërmjet punëkryesit dhe financuesit.

Njëri akuzohej për vonesa në punë e tjetri për mospagesë.

Ndërkohë që, në vitin 2019 këtij objekti i është djegur edhe kulmi dhe ai është pothuajse buzë shkatërrimit. tani ky object është bërë çerdhe e qenve endacakë.