2 milionë euro nga granti qeveritar do t’i humbin Komunës së Podujevës për shkak të keqplanifikim të buxhetit

Afro 2 milionë euro nga granti qeveritar do t’i humbin Komunës së Podujevës për shkak të mosshpenzimit me kohë.

Zyrtarët e rinj komunalë thonë se ish-Qeveria e LDK-së e kishte dorëzuar mandatin me afro 4 milionë euro suficit.

Drejtori për Buxhet dhe Financa, Fatlum Osmani, thotë se gjatë kësaj periudhe kanë arritur t’i shpenzojnë 1 milion e 916 mijë e 926 euro, por edhe gati po aq do t’i kthehen Thesarit të shtetit.

“Më datën 10 dhjetor, kanë qenë 3 milionë e 730 mijë e 150 euro mjete financiare nga granti qeveritar, të cilat nuk janë shpenzuar. Përkundër përpjekjeve maksimale që kemi bërë që këto mjete të shpenzohen dhe të mos kalohen në suficit, ka qenë e pamundur që të bëhet shpenzimi i tërë këtyre mjeteve financiare, për arsye se të shpenzohen këto mjete financiare duhet që të përfundojnë projketet të cilat janë në realizim e sipër”, ka thwnw Fatlum Osmani, drejtor për Buxhet dhe Financa.

Sipas tij, për shkak të fillimit të procedurave të prokurimit me vonesë, kur e kanë marrë mandatin, shumë projekte i kanë gjetur në fazën fillestare ose edhe të tilla që nuk kanë filluar fare procedurat.

“Këtë suficit e konsiderojmë mjaft të dëmshëm për Komunën e Podujevës, kur kihen parasysh nevojat shumë të mëdha që janë në çdo pore të jetës, si në infrastrukturë, arsim, shëndetësi, kulturë, të gjitha dhe përkundër nevojave këto mjete të cilat kanë qenë të ndara në buxhet, nuk janë prokuruar me kohë dhe rrjedhimisht nuk kanë arritur të shpenzohen”, ka shtuar Osmani.

KOHA ka provuar të kontaktojë ish-ushtruesin e detyrës së kryetarit të Komunës, Nexhmi Rudari, por ai nuk është përgjigjur.

Ndërkohë drejtori Osmani thotë se përpos këtyre mjeteve, nga projektet kapitale, mallrat dhe shërbimet, janë edhe 175 mijë euro nga kategoria e pagave të cilat kanë tepruar, me gjithë faktin që, siç thotë ai, shumë sektorë në komunë kanë nevojë për punëtorë shtesë.

© KOHA.